Apa itu PUSAKA?

Urus Pusaka Apa itu PUSAKA?

Pusaka ialah segala harta peninggalan si mati yang meliputi harta alih dan harta tak alih setelah ditolak segala hutang dan kewajipan yang perlu diberikan kepada pihak yang berhak menurut undang-undang.

jenis harta pusaka

Harta Alih

 • Apa-apa bentuk wang tunai di mana jua dideposit atau disimpan.
 • Syer, saham, debentur, bon atau sekuriti lain.
 • Apa-apa bentuk lesen atau permit perdagangan, perniagaan atau komersial.
 • Apa-apa harta alih yang lain, termasuk segala jenis kenderaan bermotor, barang kemas, keahlian kelab, perabot rumah dan lain-lain.

Harta Tak Alih

 • Tanah, termasuk tanah yang diduduki di bawah lesen pendudukan sementara.
 • Segala jenis tempat kediaman seperti rumah, rumah pangsa, pangsapuri atau kondominium.
 • Bangunan, termasuk rumah kedai atau ruang kedai, ruang pejabat atau warung.

Kenapa Masalah Berlaku?

 • SEMUA HARTA PUSAKA PERLU DIURUS
 • PEMILIK HARTA TIDAK BUAT PERANCANGAN
 • PEMILIK HARTA TIDAK MELANTIK WASI
 • WARIS TIDAK TAHU, TIDAK MAHU , TIDAK MAMPU URUS

Apa yang kami boleh bantu..

1- RANCANG

 • Wasiat
 • Hibah
 • Amanah
 • Dana Pantas

2- URUS

 • Kaunseling Waris
 • Proses Urus Pusaka di Pejabat Pusaka Kecil atau di Mahkamah Tinggi

3- MANFAAT

 • Perjanjian Keluarga
 • Pecah Geran Tanah
 • Pecah Lot Tanah
 • Surat Ikatan Amanah

ISU YANG MUNGKIN TIMBUL JIKA TIADA PERANCANGAN HARTA PUSAKA

 • Hartanah terbengkalai.
 • Urusniaga dibekukan.
 • Wang Pampasan Pengambilan Tanah, tidak dapat diserahkan kepada waris yang berhak.
 • Nama tidak didaftarkan pada hak milik.
 • Status pemilik tidak rasmi.
 • Bilangan waris akan berlapis-lapis/bertambah.
 • Cukai Tanah tidak dijelaskan.
 • Hilang dokumen penting

Antara Keperluan Untuk Urus Pusaka

NAK RANCANG ATAU URUS HARTA ?

urus pusaka